پنل تنفسی

17Plex respiratory OneStep RT-PCR

Ready to use master mix for multiplex detection for detection SARS-CoV-2, influenza A virus, influenza B virus; influenza A(H1N1) virus ...